Miljøfyrtårn

Vi er stolte av å kunne kalle Drammens Teater en miljøfyrtårn-bedrift! Sertifikatet innebærer at vi jobber systematisk med miljø (deriblant innkjøp, energibruk og avfallshåndtering), og ordningen stiller også krav på andre områder innenfor helse og sikkerhet.

Hovedmålsettingen for vårt HMS-arbeid er: null skader og kritiske hendelser. Målsettingen omfatter alle ansatte, leietakere og besøkende. Vi skal oppnå hovedmålsettingen ved å:
… ha søkelys på å synliggjøre HMS i hverdagen
… sørge for at alle er informerte om HMS og HMS-relaterte krav
… arbeide aktiv for å skape gode HMS-holdninger.

Vi jobber for å stadig bli bedre i vårt miljøarbeid og her skal vi:
• Tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Drammen Scener.
• Tilfredstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• Identifisere og redusere mulige kilder til forurensing.
• Etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer.

Dette er noen av miljøtiltakene vi gjør i Drammen Scener:

  • Vi fokuserer på lokale leverandører, herunder Aass, Haandbryggeriet, Matfikseren, Hyggen og Roasteriet osv.
  • Vi tilbyr vegetariske alternativer på konferanser.
  • Vi tilbyr kildesortering og lærer jevnlig opp ansatte i riktig bruk av dette.
  • Vi har fjernet mye av våre trykte markedsføringsartikler.
  • Vi bruker kompostbare palmebladtallerkener og svanemerkede engangskopper der standard dekketøy ikke er mulig å benytte seg av.
  • Vi etterstreber å utnytte ressursene vi allerede har. Vi tilrettelegger for at teknisk utstyr og konferanseutstyr kan brukes på tvers av husene (Drammens Teater og Union Scene).
  • Vi inkluderer og oppfordrer våre besøkende til å vise miljøhensyn på våre arrangement.

Vi ønsker gjerne innspill til vårt miljøarbeid!
Har du noen gode idéer eller tilbakemeldinger til oss, send oss gjerne en e-post!

Her kan du lese innrapporteringen for 2023.