Foto av Foreningen Drammens Teater

Foreningen Drammens Teater

Foreningen er en av landets største venneforeninger, og skal skape aktivitet og påvirke til godt innhold i Drammens Teater, oppnå fordeler for medlemmene, utvikle fellesskapsfølelsen blant teaterinteresserte og bidra til meropplevelser i Teatret.

Det skal lønne seg å være medlem av venneforeningen, for eksempel skal medlemskapet gi:

  • Rabatter til medlemmene på enkeltforestillinger
  • Du får tilsendt vårt magasin ”Teatret” digitalt to ganger i året i tillegg til oppdatert program.
  • Eksklusivt forhåndsalg på utvalgte forestillinger. 

Det skal gi ekstra teateropplevelse å være medlem, for eksempel

  • Egne arrangementer for medlemmene før, under eller etter forestilling
  • Teatervennene får egne møter med skuespillere, utøvere, ressurspersoner
  • Egne forestillinger for medlemmer

Medlemskapet koster:

  • kr 400 pr. kalenderår for vanlig medlemskap

Dersom du ønsker å melde deg inn i Foreningen Drammens Teater, eller fornye medlemskapet ditt, klikk på linken nedenfor og følg instruksjonene.