Foto av Foreningen Drammens Teater

Foreningen Drammens Teater

Det skal lønne seg å være medlem av venneforeningen, for eksempel skal medlemskapet gi:

·  Rabatter til medlemmene på enkeltforestillinger
·  Hver tiende forestilling er gratis
·  Medlemmene får 20% rabatt på Riksteaterets forestillinger i hele landet og rabatter på flere av scenene i Oslo gjennom Teatervenner Norge
·  Du får tilsendt vårt magasin ”Teatret” digitalt to ganger i året i tillegg til oppdatert program.
·  Eksklusivt forhåndsalg på utvalgte forestillinger. 

Det skal gi ekstra teateropplevelse å være medlem, for eksempel
·  Egne arrangementer for medlemmene før eller etter utvalgte forestillinger
·  Teatervennene får egne møter med skuespillere, utøvere, ressurspersoner
·  Eksklusive forestillinger for medlemmer i regi av foreningen

Sesongenes arrangementer blir annonsert på foreningens facebookside og i digitale nyhetsbrev.

Link til Facebook side her

Husk å registrere din e-postadresse og telefonnummer for å motta alle tilbud.